Obsah

Knihovní řád

  1. Knihy se půjčují na dobu 1 měsíce a časopisy na 14 dní. Na žádost čtenáře lze výpůjční dobu prodloužit.
  2. Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit.
  3. Registrační poplatek činí 50 Kč za rok.
  4. Při nedodržení výpůjční lhůty bude čtenář vyzván upomínkou k vrácení půjčených knih.
  5. Poškození nebo ztrátu knihy je čtenář povinen nahradit.
  6. Čtenáři jsou povinni zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny.