Obsah

Ceník obecní knihovny Štěnovice

Registrační poplatky      50 Kč za rok

Upomínky:

  • první                     15 Kč

  • druhá                    20 Kč

  • třetí                       30 Kč