Obsah

Ceník obecní knihovny Štěnovice

Registrační poplatky      50 Kč za rok

Upomínky:

  • první                     20 Kč

  • druhá                    30 Kč

  • třetí                       50 Kč